اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر راشد محصل
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۴۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۹۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • الهام الهی فرد
 • امیر محسنی امین
 • اکبر علی وردی
 • جاوید قرخلو
 • جواد کریمی برنگ
 • حسن مکاریان
 • حسین ثابت زنگنه
 • حسین مددی
 • سرور خرم دل
 • سید احمد حسینی
 • سید وحید اسلامی
 • سیدکریم موسوی
 • علی افشاری
 • علیرضا امیری جامی
 • فاطمه طبسی نژاد
 • لیدا فکرت
 • مائده ملایی
 • مجید عباس پور
 • محمدتقی ال ابراهیم
 • محمدحسن هادیزاده
 • مهدی راستگو
 • ناصر بیک زاده
 • ناصر معینی نقده
 • هادی خاطری
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • یعقوب فتحی پور
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 91
بازدید: 72

ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علف‌کش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی

مجید برزوئی, ابراهیم ایزدی دربندی, محمد حسن راشد محصل, مهدی راستگو, محمد حسن زاده خیاط
بازدید: 58