ایزدی دربندیابراهیم, نسارینجمه, و آذریانفرزانه. “بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus Retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium Album)”. مطالعات حفاظت گیاهان 25, no. 3 (دسامبر 19, 2011). دسترسی سپتامبر 29, 2020. https://jpp.um.ac.ir/article/view/10567.