[1]
قارونی کاردانیس. و جمشیدیا., “سبب‌شناسی و انتقال فیتوپلاسمای همراه با فیلودی لوبیا چشم بلبلی از استان آذربایجان شرقی”, jpp, ج 32, ش 2, صص 185-193, می 2018.