(1)
قارونی کاردانیس.; جمشیدیا. سبب‌شناسی و انتقال فیتوپلاسمای همراه با فیلودی لوبیا چشم بلبلی از استان آذربایجان شرقی. jpp 2018, 32, 185-193.