##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حامد بنازاده , غلامحسین مروج ,

چکیده

در کنترل جوندگان مضر، طعمه های مسموم و تله ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و به‌دلیل مضرات سموم، استفاده از تله ها ترجیح داده می شود. در کنترل جوندگان مضر، تله های چندگیر از تله های تک گیر مناسب تر هستند ولی این‌گونه تله ها در داخل کشور به صورت تجاری تولید نمی-شوند. در پژوهش حاضر نمونه هایی از تله چندگیر-زنده گیر ساخته شد، که تحت عنوان "تله فراگیر" در تاریخ 13/10/ 1389 به شماره 68186، ثبت اختراع گردید. این تله از جنس پلی‌کربنات شفاف ساخته شد که دارای دو درب، فضای ذخیره موقت، مخزن و محفظه اصلی طعمه می باشد. جهت ارزیابی تله، 10 نمونه از تله‌فراگیر در مکان های پرتراکم موش به مدت 3 شب متوالی کار گذاشته شد. در مجموع از 30 شب-تله، 23 موش به دام افتاد. میزان موفقیت این تله 77درصد حاصل گردید. تله فراگیر نسبت به تله های مشابه چندگیر-زنده گیر خارجی، قیمت کمتر، اندازه کوچک‌تر و قابلیت ساخت آسان تر دارد. همچنین به دلیل تعبیه محفظه اصلی طعمه، بوی طعمه همواره محرکی جهت جلب موش‏ها به سمت تله می باشد. از آنجایی‌که این تله می‏تواند به عنوان رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر در مکان‏های مختلف و نیز در نمونه‌برداری های صحرایی و مطالعات بیولوژیکی مورد استفاده قرار بگیرد، حمایت در جهت تولید انبوه آن توصیه می گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
بنازادهح., & مروجغ. (1). تله‎ فراگیر: رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر. مطالعات حفاظت گیاهان, 26(2). https://doi.org/10.22067/jpp.v26i2.13823
نوع مقاله
علمی - پژوهشی