جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک  journal/metrics  مراجعه نمایید.

            

اولین سال انتشار 1387
تعداد دوره ها 17
تعداد شماره ها 61
تعداد نویسندگان 1,361
تعداد مقالات ارسال شده 1,621
تعداد مقالات رد شده 578
تعداد مقالات پذیرفته شده 889
تعداد داوران 396

این نشریه از سال 1364 با عنوان علوم و صنایع کشاورزی توسط دانشگاه فردوسی مشهد چاپ شد. از سال 1386 تحت عنوان علوم حفاظت گیاهان و از سال 1389 با عنوان پژوهش های حفاظت گیاهان ایران چاپ شده است. نشریه از سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است و از سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.

نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران دی ماه سال1401 شاپا چاپی و آنلاین دریافت و نشریه حفاظت گیاهان به نشریه پژوهش های حفاظت گیاهان ایران تغییرنام پیدا کرده است.

این تغییر نام نشریه، در نمایه ها در دست اقدام می باشد.

این نشریه جنبه های مختلف سلولی، مولکولی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مربوط به تنش های ناشی از عوامل زنده شامل آفات، بیمارگرهای گیاهی ( قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها، نماتدها)، علف های هرز و همچنین تنش های ناشی از عوامل غیرزنده (نظیر خشکی، شوری، دمای نامناسب، وجود فلزات سمی و سنگین در خاک و ...) را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت عوامل خسارت زا در گیاهان و روشهای مدیریت این تنشها راهنمایی کرده و دانش به روز در این موارد را در اختیار آنها قرار می دهد.

علاوه بر مقاله های پژوهشی، مقاله های مروری و مقاله های کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شوند.

 

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1403/05/01

 

شماره جاری: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 64، تیر 1403، صفحه 105-195 

واکنش جمعیت‌های شمشاد جنگلی هیرکانی ایران به بیماری بلایت (Calonectria pseudonaviculata)

صفحه 159-170

10.22067/jpp.2024.84112.1161

سیده معصومه زمانی؛ محمدرضا عارفی پور؛ ریحانه غلامی قوام آباد؛ صدیقه غنایی


ابر واژگان