دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

مقایسه کارائی ذرات آهن صفر ظرفیتی در اندازه نانو و میکرو در تجزیه علف کش آترازین در خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jpp.v0i0.24876

یاسر نیک پرست؛ محمد حسن راشد محصل؛ رضا قربانی


ارزیابی کارایی فرمولاسیون میکروکپسول سنتز‌شده علف‌کش‌های ای‌پی‌تی‌سی و تریفلورالین در کنترل علف‌‌های‌هرز در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jpp.2021.32596.0

احمد رهبری؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ غلامحسین ظهوری؛ اسکندر زند


شکستن خواب بذر و تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی علف‌هرزقیچ لوبیایی (Zygophyllum fabago L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400
37-2

10.22067/jpp.2021.71460.1034

مجید حیدری؛ مهدی راستگو؛ علی قنبری


اثر دما و تنش خشکی بر ویژگی های جوانه زنی و دماهای کاردینال علف هرز مهاجم شمعدانی وحشی ( Geranium robertianum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22067/jpp.2023.78579.1103

عبدالله جلیلی؛ اﺑﺮاهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ مهدی راستگو؛ اسماعیل ابراهیمی


مقاله پژوهشی

اثر متقابل نوع مویان اُرگانوسیلیکونی و حجم پاشش بر کارایی دیکلوفوپ-متیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22067/jpp.2023.79032.1108

اکبر علی وردی؛ سمیرا کرمی


تاثیر مکمل غذایی بر چند ویژگی فیزیولوژیک و زیست‌شناختی سن نواری چتریان، Graphosoma lineatum L.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22067/jpp.2023.81220.1132

رضا فرشباف پورآباد؛ هانیه اسپرانی اسدی؛ داود محمدی


کارایی علف‌کش‌های‌ دومنظوره آکسیال وان (پینوکسادن+ فلوراسولام) و کاسیک (دیفلوفنیکان+ یدوسولفورون متیل سدیم + فلوراسولام) در مقایسه با علفکش های رایج در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22067/jpp.2023.81511.1134

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ علیرضا برجسته؛ عبدالعزیز حقیقی؛ مهدی مین باش معینی؛ علیرضا عسکری کلستانی


رقابت بین ماش و تاج‌خروس ریشه ‌قرمز تحت شرایط گرد و خاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22067/jpp.2023.81895.1142

معصومه السادات موسوی؛ علیرضا تاب؛ سمیه حاجی نیا


مطالعه اثر ترکیب عصاره گیاه کرفس،‌ L. (Apiaceae) Apium graveolens، با باکتریBacillus thuringiensis ، علیه بید سیب‌زمینی، Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22067/jpp.2023.81209.1137

داود محمدی؛ اکرم حاتمی؛ ناصر عیوضیان کاری؛ رضا فرشباف پورآباد


بررسی تاثیر کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر علف‌های هرز و روش‌های کنترل آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22067/jpp.2023.80163.1133

ابراهیم ایزدی دربندی؛ سارا سادات موذنی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


تأثیر مدت ‏زمان تداخل بین ‏گونه‏ ای و تعیین دوره بحرانی کنترل علف‏های هرز در نعناع فلفلی (Mentha Piperita L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22067/jpp.2023.71514.1035

امیرحسین لادمخی نژاد؛ المیرا محمدوند؛ جعفر اصغری


الگوی پراکنش فضایی مراحل مختلف زیستی سنک عنابMonosteira alticarinata (Hemiptera: Tingidae) در شهرستان بیرجند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22067/jpp.2023.83016.1149

سیده آسیه نطقی مقدم؛ حسین صادقی نامقی (نویسنده مسئول)؛ سعید مودی


مقایسه علایم، تعیین توالی کامل و تحلیل فیلوژنتیکی جدایه های ویروس تریستزای مرکبات از استان‌های مازندران و فارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22067/jpp.2023.83109.1152

ندا روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور


ارزیابی بر‏هم‏کنش نیتروژن با علف‏کش‏ برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف‏های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22067/jpp.2023.81218.1131

سعید سعیدی پور؛ فرزاد سلطانی


ارزیابی تاثیر مورچه ها بر تلفات زنبورهای تریکوگراما در مرحله رهاسازی در باغ انار در شهرستان تربت حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22067/jpp.2023.82486.1147

حسین صادقی نامقی؛ نسرین شیبانی فهندری؛ غلامحسین مروج


بررسی غلظت های زیر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگرPseudomonas syringae pv. syringae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22067/jpp.2023.81813.1141

سحر قربانپور یدکی؛ ساره بقائی راوری؛ محمد مقدم؛ پژمان خدایگان


بررسی قارچ های عامل و همراه بیماری لکه برگی گیاه گل نرگس در استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22067/jpp.2023.76784.1094

سعیده متولی حبیبی؛ مهدی جهانی؛ هادی محمودی؛ محمدرضا میرزایی


ردیابی مولکولی سه ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22067/jpp.2023.83549.1157

محدثه صادقی نیچکوهی؛ زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ ولی اله بابایی زاد