کلیدواژه‌ها = RT-PCR
شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 159-166

10.22067/jpp.v29i2.50132

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


گزارش کوتاه پژوهشی( ردیابی ویروس های عامل موزاییک گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه های شهرستان یزد و تعیین نژاد چند جدایه ی ویروس وای سیب‌زمینی از این میزبان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 154-158

10.22067/jpp.v29i1.31121

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ سید احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ الهام محمدی


ردیابی و شناسایی ویروئیدهای مرکبات در برخی ارقام تجاری

دوره 28، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 250-253

10.22067/jpp.v28i2.40004

لیلا ابراهیمی مقدم؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ سید علی الهی نیا؛ سیده نجمه بنی هاشمیان


بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 348-354

10.22067/jpp.v26i4.18418

سکینه شوشتری؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار