کلیدواژه‌ها = علف‌هرز
تعداد مقالات: 6
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 251-263

10.22067/jpp.2021.68061.1005

سیده آمنه حسینیان؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمد حمیدیان


2. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی فوزاریوم‌های (Fusarium spp.) اِندوفیت ریشه جودره (Hordeum spontaneum) و شلمی (Rapistrum rugosum)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22067/jpp.2021.32395.0

فرشید نورالوندی؛ حسن علیزاده؛ حسین صارمی؛ غلامرضا صالحی جوزانی


3. مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-84

10.22067/jpp.v33i1.67543

محمد جواد گل محمدی؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی


6. اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jpp.v26i2.13815

عباسعلی یزدانی؛ حسین غدیری؛ سید عبدالرضا کاظمینی