کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
واکنش ژنوتیپ‌های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-47

10.22067/jpp.v32i1.57000

سیامک رحمانپور؛ علیرضا نبی بور؛ ابوالقاسم خدابنده


بررسی واکنش جوانه‏زنی گندم (.Triticum aestivum L) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به سطوح مختلف نانو ذرات روی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 617-627

10.22067/jpp.v31i4.60735

احسان اله زیدعلی؛ روح اله مرادی؛ فرشته دارابی؛ زینب رستمی


بررسی اثرات بقایای علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و ریم‌سولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 325-336

10.22067/jpp.v29i3.28677

زهرا سلیمانپور نقیبی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ مهدی پارسا؛ احمد اصغرزاده


بررسی تنوع بیماری‌زایی و ژنوتیپی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-31

10.22067/jpp.v29i1.24098

مسعود صاحبی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ مرتضی گلدانی