کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 151-163

10.22067/jpp.v30i1.41291

مهری شعیبی؛ معصومه شایان مهر؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


3. ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 362-369

10.22067/jpp.v26i4.18421

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ قدریه محمودی؛ معصومه دهقان