کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 4
2. واکنش ژنوتیپ‌های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق‌زدگی Ascochyta rabiei

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 242-249

10.22067/jpp.v28i2.40001

حمیدرضا کاوسی؛ جواد مظفری؛ سید حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری


4. ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 362-369

10.22067/jpp.v26i4.18421

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ قدریه محمودی؛ معصومه دهقان