کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 8
6. تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 88-94

10.22067/jpp.v29i1.31329

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ خاطره همتی؛ مرتضی برمکی


8. تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 484-490

10.22067/jpp.v27i4.29896

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ علی اصغری