کلیدواژه‌ها = تریکودرما
شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان

دوره 30، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 82-92

10.22067/jpp.v30i1.31803

فهیمه میرخانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی؛ معصومه حقدل


کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 500-507

10.22067/jpp.v28i4.21333

ابراهیم سالاری؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ روح الله صابری؛ مهدی مهرابی کوشکی


پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

دوره 27، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-10

10.22067/jpp.v27i1.22147

فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم