نویسنده = هوشنگ رفیعی دستجردی
حساسیت سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Col:Chrysomelidae) به اسانس و ترکیبات عمده چند گیاه دارویی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 238-249

10.22067/jpp.v29i2.33809

اکرم تقی زاده ساروکلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ جواد هادیان


زیست شناسی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-63

10.22067/jpp.v27i1.22156

نادر اسماعیلی؛ علی گلی زاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ جبرائیل رزمجو


تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل

دوره 25، شماره 3، آذر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10562

لیلا متقی نیا؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی