نویسنده = ���������������� ��������������
طبقه‌بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف‌های هرز

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 289-297

10.22067/jpp.v32i2.67996

سیده مریم مظفری؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ حمیدرضا نیکخواه