نویسنده = ���������������� ���������� ���������� ��������
ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 201-203

10.22067/jpp.v32i2.67619

محمد احمدزاده زاویه جیکی؛ احمد روحی بخش؛ مینا راستگو