نویسنده = احسان اله زیدعلی
بررسی واکنش جوانه‏زنی گندم (.Triticum aestivum L) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به سطوح مختلف نانو ذرات روی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 617-627

10.22067/jpp.v31i4.60735

احسان اله زیدعلی؛ روح اله مرادی؛ فرشته دارابی؛ زینب رستمی


مطالعه برخی ویژگی‌های اکولوژیک بر جوانه‌زنی و رشد کنگر ابلق (Silybum marianum (L.) Gaertn)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 257-266

10.22067/jpp.v0i0.55114

احسان اله زیدعلی؛ روح اله مرادی؛ عبدالرضا احمدی؛ مجتبی حسینی


بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3841

احسان اله زیدعلی؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ نادر آزادبخت؛ وحید جهانبخش؛ حسن عاقل