نویسنده = ������������ ��������������
بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8128

سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سیدکریم موسوی


پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arientinum L.)

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2542

سیدکریم موسوی؛ عبدالرضا احمدی