نویسنده = حسین کربلائی خیاوی
ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-53

10.22067/jpp.v34i1.78908

مسعود اربابی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ حسین کربلائی خیاوی؛ محمد سعید امامی؛ هاشم کمالی؛ حسین فرازمند


بررسی تأثیر قارچ‌کش سولفور SC 80% و پنکونازول EW 20% بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 242-249

10.22067/jpp.v0i0.53871

حسین کربلائی خیاوی؛ محمد حاجیان شهری؛ کاووس کشاورز؛ حسین خباز جلفایی؛ اسفندیار ظهور؛ محمد بازوبندی


بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 400-407

10.22067/jpp.v28i3.25806

حسین کربلائی خیاوی؛ حاجی شیخلینسکی؛ اسدالله بابای اهری