نویسنده = محمدحسین عباسپور فرد
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 230-241

10.22067/jpp.v30i2.43278

دانیال گندم زاده؛ عباس روحانی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمود رضا گلزاریان؛ علی محمدزاده؛ ابراهیم ایزدی دربندی


2. طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jpp.v22i22.1064

محمد امین دانشجو؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمد حسین آق خانی؛ مهدی آرین