نویسنده = لیدا فکرت
کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 744-753

10.22067/jpp.v30i4.56235

پروین عباس پور؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 537-540

10.22067/jpp.v30i3.43562

فاطمه خنده رو؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت