نویسنده = �������� ������������ ��������������
ارزیابی کنه‌کش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه کنه تارتن دو لکه‌ای سیب

دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 445-455

10.22067/jpp.2021.32703.0

مصطفی میرزائی؛ محمدرضا نعمت اللهی؛ هاشم کمالی


تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 407-415

10.22067/jpp.v30i3.38050

محمدحسن بشارت نژاد؛ هادی استوان؛ محمدرضا نعمت اللهی؛ غلام‌رضا رجبی