نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 407-415

10.22067/jpp.v30i3.38050

محمدحسن بشارت نژاد؛ هادی استوان؛ محمدرضا نعمت اللهی؛ غلام‌رضا رجبی