نویسنده = الهام الهی فرد
کمی‌سازی تأثیر دزهای علف‌کش و تراکم خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر تولید زیست‌توده گندم و علف‌هرز

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 628-638

10.22067/jpp.v31i4.60501

حشمت الله زرین جوب؛ محمد حسین قرینه؛ جاوید قرخلو؛ الهام الهی فرد


مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum officinarum)

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 456-465

10.22067/jpp.v0i0.58329

الهام الهی فرد؛ نرگس شمشیرگرزاده؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محمدرضا مرادی تلاوت


بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 342-350

10.22067/jpp.v27i3.26762

الهام الهی فرد؛ سجاد میجانی؛ سیروس خیراندیش؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی