نویسنده = ریحانه عسگرپور
بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 490-499

10.22067/jpp.v28i4.21002

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی


اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2553

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمدآبادی