نویسنده = ������ ������ ���������� �������� ������
شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 231-237

10.22067/jpp.v29i2.31558

محمد علی سبک خیز خیاط؛ بهروز جعفرپور؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ سعید طریقی؛ محمدرضا صفرنژاد


بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2)

دوره 25، شماره 2، مهر 1390

10.22067/jpp.v25i2.10102

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سمیرا پاکباز


ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8126

سمیه مجدآبادی فراهانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ محمد علی سبک خیز خیاط


ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2557

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ ماهرخ فلاحتی رستگار


ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1051

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ فاطمه طبسی نژاد