نویسنده = ���������� ��������������������
شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22067/jpp.2023.78347.1100

زینب زارع رحمت اباد؛ سیداسماعیل رضوی؛ کامران رهنما؛ عبدالحسین طاهری؛ جاوید قرخلو