نویسنده = ������������ ����������
معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 22-30

10.22067/jpp.v30i1.26624

نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ علی سراجی؛ حسن پدرام فر


اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 310-317

10.22067/jpp.v29i3.27062

سمانه بشیری؛ سالار جمالی؛ مرتضی گل محمدی


مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 368-376

10.22067/jpp.v27i3.26807

معصومه چاووشی ثانی؛ سالار جمالی؛ حسین طاهری؛ سید اکبر خداپرست


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

دوره 25، شماره 2، مهر 1390

10.22067/jpp.v25i2.10107

نفیسه دیوسالار؛ سالار جمالی؛ حسن پدرام فر؛ حسین طاهری