نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسیدگی ریشه و طوقه

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 490-498

10.22067/jpp.v29i4.22280

میثم یزدانی کوهانستانی؛ عبدالحسین جمالی زواره