نویسنده = فاطمه جهان
نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-96

10.22067/jpp.v28i1.36043

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ زهرا دوستی؛ فاطمه جهان؛ مجتبی اسماعیلی وردنجانی