نویسنده = مهناز آشنایی
شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 29، شماره 2، تیر 1394، صفحه 159-166

10.22067/jpp.v29i2.50132

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8

10.22067/jpp.v29i1.48535

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

دوره 26، شماره 2، تیر 1391

10.22067/jpp.v26i2.13818

مهناز آشنایی؛ بهروز جعفرپور؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ زینب حیدری نیا