نویسنده = حسین صادقی نامقی
گرده‌شناسی عسل تولیدی زنبور عسل (Apis mellifera L.) در استان سمنان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 57-67

10.22067/jpp.2021.67070.0

محمد نیکنام؛ حسین صادقی نامقی؛ حسن نظریان


اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 20-28

10.22067/jpp.v31i1.38646

شهربانو صبوری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ محبت محبی


کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 4، دی 1395، صفحه 744-753

10.22067/jpp.v30i4.56235

پروین عباس پور؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران

دوره 30، شماره 3، مهر 1395، صفحه 537-540

10.22067/jpp.v30i3.43562

فاطمه خنده رو؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 242-250

10.22067/jpp.v30i2.42524

زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ محمد علی اکرمی؛ سعید هاتفی


بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد

دوره 30، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 164-173

10.22067/jpp.v30i1.45882

مهناز کیخسروی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ غلامحسین مروج


معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 555-564

10.22067/jpp.v28i4.26047

زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ علیرضا نعمتی؛ سعید هاتفی


(مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-269

10.22067/jpp.v28i2.40421

محمود جغتایی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی


(مقاله کوتاه پژوهشی )گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-153

10.22067/jpp.v28i1.36055

مجتبی حسینی؛ حسین صادقی نامقی؛ آرزو حیدرزاده


اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران

دوره 26، شماره 3، مهر 1391، صفحه 343-344

10.22067/jpp.v26i3.15505

فرحناز درمیانی؛ حسین صادقی نامقی


اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

دوره 26، شماره 2، تیر 1391

10.22067/jpp.v26i2.13812

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی