نویسنده = حسین صادقی نامقی
تعداد مقالات: 20
1. گرده‌شناسی عسل تولیدی زنبور عسل (Apis mellifera L.) در استان سمنان

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 57-67

10.22067/jpp.2021.67070.0

محمد نیکنام؛ حسین صادقی نامقی؛ حسن نظریان


4. اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-28

10.22067/jpp.v31i1.38646

شهربانو صبوری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ محبت محبی


5. کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 744-753

10.22067/jpp.v30i4.56235

پروین عباس پور؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


6. معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 242-250

10.22067/jpp.v30i2.42524

زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ محمد علی اکرمی؛ سعید هاتفی


7. بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 164-173

10.22067/jpp.v30i1.45882

مهناز کیخسروی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ غلام حسین مروج


9. معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 555-564

10.22067/jpp.v28i4.26047

زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ علیرضا نعمتی؛ سعید هاتفی


10. )گزارش کوتاه پژوهشی( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) درایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 434-436

10.22067/jpp.v28i3.27134

ارش هنرمند؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


11. (مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 267-269

10.22067/jpp.v28i2.40421

محمود جغتایی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی


12. (مقاله کوتاه پژوهشی )گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 151-153

10.22067/jpp.v28i1.36055

مجتبی حسینی؛ حسین صادقی نامقی؛ آرزو حیدرزاده


15. اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 343-344

10.22067/jpp.v26i3.15505

فرحناز درمیانی؛ حسین صادقی نامقی


16. اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jpp.v26i2.13812

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی


17. اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به‌عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jpp.v26i2.13825

( مقاله کوتاه)حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ نجیبه‌ جلالی مقدم


19. اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jpp.v25i4.11871

(مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی