نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی نماتدهای انگلی گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22067/jpp.2023.79563.1114

زهرا اکبری؛ فاطمه آقامیر؛ فراهام احمدزاده؛ حسین محمودی