نویسنده = �������� �������� ������ ������
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 359-367

10.22067/jpp.v30i3.30987

سمانه سمیعی شیرکده؛ مرتضی گل محمدی؛ سید علی الهی نیا؛ سمانه بشیری


ردیابی و شناسایی ویروئیدهای مرکبات در برخی ارقام تجاری

دوره 28، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 250-253

10.22067/jpp.v28i2.40004

لیلا ابراهیمی مقدم؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ سید علی الهی نیا؛ سیده نجمه بنی هاشمیان


جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8144

یعقوب محمد علیان؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سید علی الهی نیا؛ رضا مقصودی


معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1874

سمیه جانی پور؛ سید اکبر خداپرست؛ سید علی الهی نیا؛ فریدون پاداشت‌دهکایی