نویسنده = �������������������� ������ ��������
اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2553

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمدآبادی