نویسنده = ���������� ���������� ��������
وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-8

10.22067/jpp.2021.73451.1056

محسن حسنی؛ مائده لطفی پور؛ محمد قاسمی نژاد؛ محمدحسین طبیب؛ مهدی بایمانی