نویسنده = جبرائیل رزمجو
ارزیابی مقاومت برخی ارقام تجاری و لاین‌های پیشرفته گندم به شته‌ی روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko)

دوره 33، شماره 4، دی 1398، صفحه 409-421

10.22067/jpp.v33i4.69760

قدیر نوری قنبلانی؛ جواد ابراهیمی حاجیکلائی؛ مژگان مردانی طلایی؛ جبرائیل رزمجو؛ سید علی اصغر فتحی


زیست شناسی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-63

10.22067/jpp.v27i1.22156

نادر اسماعیلی؛ علی گلی زاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ جبرائیل رزمجو


ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

دوره 26، شماره 4، دی 1391، صفحه 355-361

10.22067/jpp.v26i4.18419

حجت توکلی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ مسعود تقی زاده؛ پرویز شریفی زیوه


تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل

دوره 25، شماره 3، مهر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10562

لیلا متقی نیا؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی