نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) چکیده   PDF 1840
محمد حسن راشد محصل ; ابراهیم کازرونی منفرد ; محمد تقی آل ابراهیم
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی چکیده   PDF 1753
سکینه شوشتری ; بهروز جعفرپور ; ماهرخ فلاحتی رستگار
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus چکیده   PDF 1595
امیر چراغی ; بهزاد حبیب پور ; محمد‏سعید مصدق ; ویدا مهین پو
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بروز مقاومت در سفیدک سطحی مو (Erysiphe necator) به پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوی چکیده   PDF 1532
محمد حاجیان شهری ; مجید عباس پور ; علی گزنچیان ; علی مختاریان
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت چکیده   PDF 1516
شهرام نظری ; فائزه زعفریان ; اسفندیار فرهمندفر
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخمریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F۱ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) چکیده   PDF 1436
زهرا گلستانی کلات ; غلامحسین مروج ; مجید عزیزی ارانی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی تنوع ژنتیکی قارچ‌های مرتبط با بیماری Escaانگور با استفاده از تکنیک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالی چکیده   PDF 1382
محمد بهرآبادی ; محمود رضا كریمی شهری ; مجید هاشمی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی زیست‌شناسی و دینامیسم جمعیت شپشک استرالیایی Maskell (Hom., Margarodidae) Icerya purchasiدر شمال ایران چکیده   PDF 1351
محمدفاضل حلاجی‌ثانی ; آرش راسخ ; سیروس آقاجانزاده
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان چکیده   PDF 1337
حجت توکلی ; قدیر نوری قنبلانی ; جبرائیل رزمجو ; مسعود تقی زاده ; پرویز شریفی زیوه
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae چکیده   PDF 1269
محمد کاظم ایران نژاد ; محمد امین سمیع ; خلیل طالبی جهرمی ; علی علیزاده
1 - 10 (10)