نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ بررسی کارآیی برخی علف‌کش‌های جدید‌ در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای (Zea mays) در جیرفت چکیده   PDF
ابراهیم ممنوعی , محمد علی باغستانی
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ بررسی کارایی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در جیرفت چکیده   PDF
ابراهیم ممنوعی , محمدعلی باغستانی
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) چکیده   PDF
محمدرضا رحیمی , علیرضا یوسفی , خلیل جمشیدی , مجید پوریوسف , رضا فتوت
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی چکیده   PDF
الهام صمدی کلخوران , محمد تقی آل ابراهیم
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ بررسی کارایی نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشدی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kueheniella Zell . در میوه خرمای رقم سایر به روش اسپکتروفتومتری چکیده   PDF
مسعود لطفیان , بهار راد , محسن قمری
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخی باکتری‌های آنتاگونیست در استان گیلان چکیده   PDF
محمد کاظم زاده , علی روستایی , فریدون پاداشت , غلام خداکرمیان
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین چکیده   PDF
شهرام نظری , محمدعلی ابوطالبیان , اسکندر زند , رضا دیهیم فرد , جواد فرجی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بروز مقاومت در سفیدک سطحی مو (Erysiphe necator) به پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوی چکیده   PDF
محمد حاجیان شهری , مجید عباس پور , علی گزنچیان , علی مختاریان
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در کارایی قارچ Beauveria bassiana در کنترل شب پره موم خوار بزرگ(Galleria mellonella L.) با روش سطح پاسخ چکیده   PDF
علی حیدری , شاهرخ قرنجیک , علی درخشان شادمهری , علیرضا شعبانی نژاد
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته چکیده   PDF
مجید عباس پور , علی اصغر چیت بند , محمد رجب زاده , حسین توکلی
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) چکیده   PDF
مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ بهینه سازی کارایی علفکش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل+مفن پایر(آتلانتیس)درکنترل یولاف وحشی(L.Avenaludoviciana)بوسیله روغن های گیاهی چکیده   PDF
گلناز فرخنده , اسکندر زند , سعید سیف‌زاده , سیدعلیرضا ولدآبادی
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + متسولفورون متیل در کنترل علف هرز جو دره (Hordeum spontaneum Koch.)، در گندم با استفاده از مواد افزودنی چکیده   PDF
حسین حمامی , مهدی پارسا , اکبر علی وردی
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ بهینه‌سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن‌های گیاهی چکیده   PDF
ملیحه شریعتمداری تهرانی , سید محسن نبوی کلات , محمد بازوبندی , حسین حمامی , اکبر علی‌وردی
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ تأثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) چکیده   PDF
محمد روزخش , سید وحید اسلامی , مجید جامی الاحمدی
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ تأثیر آفتاب‌دهی خاک روی کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند چکیده   PDF
سید اسماعیل روانگرد , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora چکیده   PDF
حدیث مصطفی نژاد , نوازاله صاحبانی , فاطمه ناصری نصب , سارا سیاهپوش
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه چکیده   PDF
کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ تأثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) چکیده   PDF
علی اصغر چیت بند , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , رحمت عباسی
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ تأثیر بازدارندگی عصاره های گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر رشد قارچ Macrophomina phaseolina و استخراج مواد مؤثره آن ها چکیده   PDF
مائده شهیری طبرستانی , کامران رهنما , علیرضا امیری
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو چکیده   PDF
محمدحسن بشارت نژاد , هادی استوان , محمدرضا نعمت‏ اللهی , غلام‌رضا رجبی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ تأثیر بعضی اسانس‌ های گیاهی در جوانه زنی اسپور و رشد کلنی قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم در شرایط کشت درون‌ شیشه‌ای چکیده   PDF
سیّده زینب قاضی‌مطلق , وحید جهانبخش , علی تهرانی‌فر , حسین آروئی
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ تأثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی چکیده   PDF
محمدتقی ال ابراهیم , محمد مهدیزاده
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.) چکیده   PDF
مینا ابراهیمی , مجید پوریوسف , مهدی راستگو , جلال صبا
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان چکیده   PDF
پرویز یداللهی , محمد رضا اصغری پور , احمد قنبری
176 - 200 (389) << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>