نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده چکیده   PDF
سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشد محصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف چکیده   PDF
ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , محمد خواجه حسینی
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری چکیده   PDF
نجمه کیانپور , بیژن حاتمی , سید حبیب الله نوربخش , معصومه مقدم
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی زیست‌شناسی و دینامیسم جمعیت شپشک استرالیایی Maskell (Hom., Margarodidae) Icerya purchasiدر شمال ایران چکیده   PDF
محمدفاضل حلاجی‌ثانی , آرش راسخ , سیروس آقاجانزاده
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف چکیده   PDF
اسماعیل مفیدی , محمد کاظم رمضانی , مرجان دیانت , منصور منتظری , جواد انگجی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی چکیده   PDF
سکینه شوشتری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر چکیده   PDF
رستگار مطلبی تپه رشت , احمد علیجانپور , محمدرضا زرگران
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس‌های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه چکیده   PDF
فاطمه خیاط , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی , مجید عزیزی
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان چکیده   PDF
سمانه سمیعی شیرکده , مرتضی گل محمدی , سید علی الهی نیا , سمانه بشیری
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ بررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه‌های غده‌ای آن چکیده   PDF
سیما سهرابی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ بررسی فونستیک و تنوع و تراکم جمعیت هزارپایان (Diplopoda) خاکزی طی فصول مختلف سال در جنگل سمسکنده مازندران چکیده   PDF
محمود مهرافروز مایوان , معصومه شایان مهر
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین چکیده   PDF
فریبا میقانی , محمد میروکیلی , پرویز شیمی , محمد علی باغستانی
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+۲, ۴-D چکیده   PDF
زینب اورسجی , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , مجید عباسپور , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی چکیده   PDF
محدثه گرامی , محسن مهرور , سیده عاطفه حسینی
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ بررسی مکانیزم آللوپاتیک عصاره آبی کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) در بذور در حال جوانه زنی قدومه (Alyssum szowitsianum) چکیده   PDF
قدیر طاهری
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی زراعی(Solanum lycopersicum) و وحشی(Solanum spp.) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) چکیده   PDF
منصوره کرمانی , حسن مرعشی , حسین عسکری , امین میرشمسی
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-۸ عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چکیده   PDF
میثم یزدانی کوهانستانی , عبدالحسین جمالی زواره
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia amylovora در درختان سیب فاقد علائم بیماری چکیده   PDF
کبری مسلم خانی , مرتضی همتی , حسن حاج نجار , سپیده امین خاکی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ بررسی وضعیت قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان چکیده   PDF
یونس رضایی دانش
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش‌ الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی چکیده   PDF
ندا رفیع زاده , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی چکیده   PDF
(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور , محمدعلی سبك‌خیز
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه‌ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان چکیده   PDF
مرضیه معتمدی , مینا کوهی حبیبی , غلامحسین مصاحبی
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی چکیده   PDF
وحید جهانبخش , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , محمدرضا صفرنژاد
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد چکیده   PDF
مهناز کیخسروی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , غلام حسین مروج
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای چکیده   PDF
سید احمد حسینی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی‏ باف
151 - 175 (389) << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>