نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ بررسی ارتباط مکانیزم‌های آنزیمی و متابولیت‌های ثانویه با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی(Fusarium oxysporum f.sp. melonis race۱) در توده‌های خربزه و طالبی چکیده   PDF
اسمعیل مددخواه , مصطفی ناصرترابی , ماریه شوروئی , اسحاق مقبلی , محمود لطفی , ضیاءالدین بنی‌هاشمی
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت چکیده   PDF
ابراهیم ممنوعی , محمد علی باغستانی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک چکیده   PDF
مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.) چکیده   PDF
سیما سهرابی , محمد حسن راشد محصل , جاوید قرخلو
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ بررسی برخی ویژگی های رویشی و زایشی علف های هرز غالب در کشت گوجه فرنگی تحت تاثیر تیمارهای علف کش متریبوزین و مالچ های غیرزنده چکیده   PDF
روزبه زنگوئی نژاد , حسین غدیری
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی چکیده   PDF
مریم فیاض , علی اکبر فدایی تهرانی , عبدالرحمن محمدخانی , محمودرضا تدین
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد چکیده   PDF
مجید جیریایی , هادی اسلامی , علی رستمی
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.) چکیده   PDF
رضا ولی اله پور , سید علی میر ساداتی , حمید صالحیان , رحمن خاکزاد , شعبانعلی مافی , مرتضی نورعلیزاده
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.) چکیده   PDF
امین کریم زاده , سعیده ملکی فراهانی , فریبا میقانی , محمدحسین فتوکیان
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه چکیده   PDF
کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ بررسی تغییرات آنزیم کیتیناز در برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی چکیده   PDF
فاطمه سهرابی , علی اکبر فدایی تهرانی , یونس رضایی دانش
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ بررسی تنوع بیماری‌زایی و ژنوتیپی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج چکیده   PDF
مسعود صاحبی , سعید طریقی , پریسا طاهری , مرتضی گلدانی
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ بررسی تنوع فنوتیپی استرین‌های عامل جرب معمولی سیب‌زمینی (Streptomyces sp.) در استان چهارمحال و بختیاری چکیده   PDF
علی اکبر فدایی تهرانی , عبداله جعفری
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی تنوع ژنتیکی قارچ‌های مرتبط با بیماری Escaانگور با استفاده از تکنیک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالی چکیده   PDF
محمد بهرآبادی , محمود رضا كریمی شهری , مجید هاشمی
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان‌های بین ژنی (ITS) چکیده   PDF
وحید جهانبخش , حمید روحانی , ماهرخ فلاختی رستگار , بهروز جعفرپور
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica چکیده   PDF
مجتبی کواری , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA۲۹ جدایه‌های عامل بیماری سوختگی آتشی چکیده   PDF
ساره بقائی راوری , الهام جمشیدی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica چکیده   PDF
مریم رمضانی مقدم , وحید جهانبخش , عصمت مهدیخانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل چکیده   PDF
سید احمد حسینی , محمد حسن راشد محصل , ابراهیم کازرونی , کمال حاج محمدنیا قالی باف
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین چکیده   PDF
سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمود عطارزاده
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ بررسی حساسیت و روند تغییرات فنل کل ارقام مختلف هسته دار به قارچ Monilia laxa چکیده   PDF
مریم قره‌خانی , محمد سالاری , سعید نصراله‌نژاد , ناصر پنجه‌که , سید کاظم صباغ
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, ۱۷۵۸) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.) چکیده   PDF
الهام الهی فرد , سجاد میجانی , سیروس خیراندیش , ابراهیم کازرونی منفرد , سمیه تکاسی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی رابطه تولید اسکلرت و آفلاتوکسین در Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus و مقایسه اثر بعضی مواد شیمیایی و عصاره گیاه آلوئه‌ورا روی رشد پرگنه Aspergillus parasiticus چکیده   PDF
فاطمه خدادادی , محمد مهدی امینایی , نادر درکی
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) چکیده   PDF
قدریه محمودی , علی قنبری
126 - 150 (389) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>