نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار چکیده   PDF
فرزاد مجیدی شیل سر , مهرداد عمواقلی طبری , محمدعلی امینی خلف بادام
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک چکیده   PDF
ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند Lixus incanescens (Col.: Curculionidae) روی شش رقم چغندرقند چکیده   PDF
سید علی اصغر فتحی , علی اکبر عابدی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) چکیده   PDF
محمد غروی بایگی , همت اله پیردشتی , ارسطو عباسیان , قاسم آقاجانی مازندرانی
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن چکیده   PDF
علی اصغر چیت بند , سید بهنام کلالی , علیرضا قائمی , سعید جاهدی پور
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum) چکیده   PDF
(مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان , سعید جاهدی پور , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی چکیده   PDF
محمد حاجیان شهری , ابراهیم گنجی مقدم , حمید افضلی
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) در شرایط گلخانه ای چکیده   PDF
سمانه رودپشتی , غلامحسین مروج , مجتبی حسینی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) چکیده   PDF
مرتضی قربانی , حمید روحانی , عصمت مهدیخانی مقدم , یونس رضائی دانش , امین میرشمسی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
بهاره رمضانی , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ ارزیابی مقاومت نسبی برخی ارقام زردآلو به بیمارگر Wilsonomyces carpophilus عامل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار چکیده   PDF
محمد حاجیان شهری , ابراهیم گنجی مقدم , محمود رضا کریمی شهری
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان چکیده   PDF
حجت توکلی , قدیر نوری قنبلانی , جبرائیل رزمجو , مسعود تقی زاده , پرویز شریفی زیوه
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) چکیده   PDF
امیرحسین ناظمی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو چکیده   PDF
خدیجه عباسی , سعید عباسی , خلیل بردی فتوحی فر , روح اله شریفی
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ ارزیابی کارآیی جدایه های تریکودرما برای کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه لوبیا در زنجان چکیده   PDF
مریم خدایی , رقیه همتی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ ارزیابی کارآیی علف‌کش مایستر- ادی (فورام‌سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف‌های ‌هرز مختلف مزارع ذرت دانه‌ای کرج، جیرفت و فارس چکیده   PDF
محمد علی باغستانی میبدی , ابراهیم ممنوعی , فرخ‌الدین قزلی , اسكندر زند , فرید لطفی‌ماوی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ ارزیابی کارآیی و مطالعه دامنه میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Col.: Bruchidae) جهت کنترل بیولوژیک علف‌ هرز خارشتر در بیرجند چکیده   PDF
ابوذر اسماعیلی , سعید مودی , محمدرضا طارقیان , محمود عالیچی
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون چکیده   PDF
رحمان خاکزاد , رضا ولی اله پور , محمد تقی آل ابراهیم
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) چکیده   PDF
مسعود کارگر , رضا قربانی , محمد حسن راشد محصل , مهدی راستگو
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علفکشهای کلوپیرالید و گلایفوسیت در کنترل علف هرز تلخه چکیده   PDF
مجید عباس پور , علی اصغر چیت بند , محمد رضا ملک آرا , حسین توکلی
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن چکیده   PDF
فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , سعید طریقی
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن چکیده   PDF
ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح الله افریکان
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اولین گزارش Gonia ornata Meigen ۱۸۲۶ (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae) در ایران چکیده   PDF
(مقاله کوتاه پژوهشی)حسین صادقی نامقی , قربانعلی اسدی
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به‌عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران چکیده   PDF
( مقاله کوتاه)حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نجیبه‌ جلالی مقدم
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران چکیده   PDF
فرحناز درمیانی , حسین صادقی نامقی
76 - 100 (389) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>