نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم چکیده   PDF
سید حسین ترابی , محمد بازوبندی , احمد رجبی , محمد حسن هادی زاده , احسان ترابی
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ کلید شناسایی و معرفی گونه‌های جدید از راسته Symphypleona (Collembola, Hexapoda) از ایران چکیده   PDF
الهام یوسفی لفورکی , معصومه شایان مهر
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ کنترل بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica با استفاده از فرآورده‌های کرم خاکیEisenia foetida در شرایط گلخانه چکیده   PDF
مهسا رستمی , مجید اولیا
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ کنترل شته سبز هلو به‌وسیله قارچ Metarhizium anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی چکیده   PDF
فاطمه طالع پور , مریم راشکی , اصغر شیروانی
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ کنترل شیمیایی علفهای هرز اسفناج(Spinacia oleracea) چکیده   PDF
عادل مدحج , حسین ثابت زنگنه
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ کنترل شیمیایی گل‌جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش‌های گلایفوسیت و سولفوسولفورون چکیده   PDF
سمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , پرنیلسن کودسک
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد چکیده   PDF
پروین عباس پور , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) چکیده   PDF
سمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ )گزارش کوتاه پژوهشی( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) درایران چکیده   PDF
ارش هنرمند , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ گزارش کوتاه پژوهشی( ردیابی ویروس های عامل موزاییک گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه های شهرستان یزد و تعیین نژاد چند جدایه ی ویروس وای سیب‌زمینی از این میزبان چکیده   PDF
سید رضا میررحیمی بیداخویدی , ثمین حسینی , سید احمد حسینی , سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی , الهام محمدی
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ )گزارش کوتاه پژوهشی( نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران چکیده   PDF
صفورا فدایی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ گزارش کوتاه پژوهشی( کارایی حشره کشی خاک دیاتومه روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی چکیده   PDF
فرشید شخصی زارع , حسین فرازمند , رضا وفایی شوشتری , عارف معروف , مهران غزوی
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی چکیده   PDF
سمیه باعدل , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ گونه‌هایی از بالا خانواده Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی چکیده   PDF
سمیه الوانی , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی , عباس محمدی
376 - 389 (389) << < 11 12 13 14 15 16