نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز چکیده   PDF
فرشته صفری , محمد بنایان اول , محمد حسن راشد محصل
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) چکیده   PDF
حسین پورعسگری , حمیدرضا صراف معیری , اورنگ کاوسی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن چکیده   PDF
سید محمد سیدی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ‌های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
الهام الهی فرد , علی قنبری , محمدحسن راشد محصل , اسکندر زند , امین میرشمسی کاخکی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ تاثیر عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز چکیده   PDF
مرضیه مظهری , محمدرضا تدین
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae) چکیده   PDF
زکیه احمدی , علی افشاری , شعبانعلی مافی پاشاکلایی , محسن یزدانیان
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae چکیده   PDF
محمد کاظم ایران نژاد , محمد امین سمیع , خلیل طالبی جهرمی , علی علیزاده
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته چکیده   PDF
حمید حاج محمدی , حسن صدرنیا , محمدحسین عباسپور فرد
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ تاثیر گیاهان پوششی و فاصله ردیف کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد در سیب زمینی چکیده   PDF
فاطمه صمدی , حمیدرضا محمددوست چمن آباد
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) چکیده   PDF
ابوالفضل درخشان , محمدرضا مرادی تلاوت , سید عطاالله سیادت
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روی برگ های ۱۲ ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای چکیده   PDF
سید مظفر منصوری , سید علی اصغر فتحی , قدیر نوری قنبلانی , جبراییل رزمجو , بهرام ناصری
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ تصویر جلد نشریه چکیده   PDF
تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ تصویر جلد نشریه چکیده   PDF
تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ تصویر جلد نشریه چکیده   PDF
تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ تصویر جلد نشریه چکیده   بدون عنوان
t t
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ تصویر جلد نشریه چکیده   بدون عنوان
. .
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ تصویر جلد نشریه چکیده   PDF
. .
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ تصویرجلد نشریه چکیده   بدون عنوان
. .
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ تصویرجلد نشریه چکیده   بدون عنوان
. .
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ تعیین الگوی توزیع جمعیت علف‌هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ۴ ) چکیده   PDF
عباس روحانی , حسن مکاریان
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه چکیده   PDF
شیوا قربانی , مینا راستگو , محمد عبداللهی
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین و آنالیز ساختار جمعیت جدایه های Fusarium graminearum در استان گلستان چکیده   PDF
مصطفی عابدی تیزکی , سید کاظم صباغ
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر چکیده   PDF
علیرضا مرادی , علی قنبری , محمد حسن راشد محصل , ابراهیم ایزدی دربندی
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه چکیده   PDF
شهربانو طاهرآبادی , مرتضی گلدانی , شایسته طاهر آبادی , سید فاضل فاضلی کاخکی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک چکیده   PDF
معصومه نعمت پور , نعمت اله پیردشتی , محمد یعقوبی خانقاهی
226 - 250 (389) << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>