دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

مریم مهدوی مقدم; محمد قدمیاری; خلیل طالبی جهرمی; نرگس معماری زاده
تعداد مشاهده : 1089 صفحه 233-242 PDF

عکس العمل گونه‌های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون

محمدعلی باغستانی میبدی; اسکندر زند; امید لطفی فر; علیرضا عطری; سمانه متقی
تعداد مشاهده : 1330 صفحه 243-251 PDF

اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

مرتضی نورعلیزاده; یحیی ابطالی; اسکندر زند; رضا ولی الله پور
تعداد مشاهده : 767 صفحه 252-260 PDF

گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی

سمیه باعدل; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی
تعداد مشاهده : 598 صفحه 269-277 PDF

بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای

سید احمد حسینی; محمد حسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی; کمال حاج محمدنیا قالی‏ باف
تعداد مشاهده : 837 صفحه 278-287 PDF
تعداد مشاهده : 1458 صفحه 316-326 PDF
تعداد مشاهده : 792 صفحه 334-342 PDF
تعداد مشاهده : 597 صفحه 343-344 PDF
تعداد مشاهده : 563 صفحه 345-347 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 878 صفحه 29-42 PDF