نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)  PDF    دانلود : 5784
  مریم مهدوی مقدم ; محمد قدمیاری ; خلیل طالبی جهرمی ; نرگس معماری زاده 233-242
  بازدید: 907
  عکس العمل گونه‌های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون  PDF    دانلود : 6182
  محمدعلی باغستانی میبدی ; اسکندر زند ; امید لطفی فر ; علیرضا عطری ; سمانه متقی 243-251
  بازدید: 981
  اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا  PDF    دانلود : 5853
  مرتضی نورعلیزاده ; یحیی ابطالی ; اسکندر زند ; رضا ولی الله پور 252-260
  بازدید: 635
  غربال ۸۹ رقم سیب جهت ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک توسط سیستم USDA در شرایط آب و هوایی کرج  PDF    دانلود : 5635
  حسن حاج نجاری 261-268
  بازدید: 619
  گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 4360
  سمیه باعدل ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی 269-277
  بازدید: 518
  بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای  PDF    دانلود : 4036
  سید احمد حسینی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; کمال حاج محمدنیا قالی‏ باف 278-287
  بازدید: 692
  بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی  PDF    دانلود : 4131
  وحید جهانبخش ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; بهروز جعفرپور ; محمدرضا صفرنژاد 288-299
  بازدید: 624
  مقاومت Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی مو به آزوکسی استروبین + دیفنکونازول (ارتیوا®) و مقاومت تقاطعی آن با پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 5765
  محمد حاجیان شهری ; مجید عباس پور ; علی گزنچیان 300-307
  بازدید: 759
  بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره مغز و پوست دانه گیاه Ginkgo biloba L. روی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch.  PDF    دانلود : 6094
  پریا ترک ; قدرت اله صباحی ; خلیل طالبی جهرمی 308-315
  بازدید: 761
  تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae  PDF    دانلود : 6204
  محمد کاظم ایران نژاد ; محمد امین سمیع ; خلیل طالبی جهرمی ; علی علیزاده 316-326
  بازدید: 1269
  اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخمریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F۱ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.)  PDF    دانلود : 4225
  زهرا گلستانی کلات ; غلامحسین مروج ; مجید عزیزی ارانی 327-333
  بازدید: 1436
  بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, ۱۷۵۸) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 3976
  امیرحسین ناظمی ; غلامحسین مروج ; جواد کریمی 334-342
  بازدید: 699
  اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران  PDF    دانلود : 3307
  فرحناز درمیانی ; حسین صادقی نامقی 343-344
  بازدید: 564
  مقاله کوتاه پژوهشی اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران  PDF    دانلود : 3709
  نجمه زین‎الدینی‎میمند ; مهدی مدرس‎اول ; جواد کریمی 345-347
  بازدید: 519
  abstract  PDF    دانلود : 6769
  Abstract AbیTract 29-42
  بازدید: 841