دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

مریم مهدوی مقدم; محمد قدمیاری; خلیل طالبی جهرمی; نرگس معماری زاده

عکس العمل گونه‌های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون

محمدعلی باغستانی میبدی; اسکندر زند; امید لطفی فر; علیرضا عطری; سمانه متقی

اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

مرتضی نورعلیزاده; یحیی ابطالی; اسکندر زند; رضا ولی الله پور

بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای

سید احمد حسینی; محمد حسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی; کمال حاج محمدنیا قالی‏ باف

abstract

abstract abیtract