دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

علیرضا خداشناس, علیرضا کوچکی, پرویز رضوانی مقدم, حسین صادقی نامقی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 28
بازدید: 10

تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز

فرشته صفری, محمد بنایان اول, محمد حسن راشد محصل
بازدید: 24

ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

مهناز آشنایی, بهروز جعفرپور, سعید ملک زاده شفارودی, امین میرشمسی کاخکی, زینب حیدری‌نیا
بازدید: 19

تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.)

مینا ابراهیمی, مجید پوریوسف, مهدی راستگو, جلال صبا
بازدید: 28
بازدید: 40
بازدید: 9
بازدید: 11

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 13