دریافت نسخه XML این شماره
تعداد مشاهده : 938 PDF

شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

عرفانی پور قاسمی عرفانی پور قاسمی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; روحانی روحانی
تعداد مشاهده : 629 PDF

ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

مجدآبادی فراهانی مجدآبادی فراهانی; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; سبک خیز سبک خیز
تعداد مشاهده : 662 PDF

بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

آل ابراهیم آل ابراهیم; راشد محصل راشد محصل; میقانی میقانی; باغستانی باغستانی
تعداد مشاهده : 1939 PDF

بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز

سهرابی سهرابی; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; موسوی موسوی
تعداد مشاهده : 665 PDF

بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ

عطار عطار; رهنما رهنما; عراقی عراقی; صدروی صدروی; صلاتی صلاتی
تعداد مشاهده : 761 PDF

بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

حسن زاده حسن زاده; بهرامی فر بهرامی فر; اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری
تعداد مشاهده : 1272 PDF
تعداد مشاهده : 858 PDF

ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه

سالاری سالاری; شهیدی بنجار شهیدی بنجار; صادقی صادقی; پنجه که پنجه که; امینایی امینایی; شاکری شاکری
تعداد مشاهده : 615 PDF

بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum

صفری اصل صفری اصل; روحانی روحانی; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; جهانبخش جهانبخش
تعداد مشاهده : 874 PDF

دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)

جمالی جمالی; احمدوند احمدوند; سپهری سپهری; جاهدی جاهدی
تعداد مشاهده : 648 PDF

Abstract

Abstract Abیtract
تعداد مشاهده : 500 PDF

جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

علیان علیان; زمانی زاده زمانی زاده; الهی نیا الهی نیا; مقصودی مقصودی
تعداد مشاهده : 1317 PDF