دریافت نسخه XML این شماره

معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

جانی پور جانی پور; خداپرست خداپرست; الهی نیا الهی نیا; پاداشت پاداشت
تعداد مشاهده : 789 PDF
تعداد مشاهده : 797 PDF

شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

قارونی کاردانی قارونی کاردانی; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; طبسی نژاد طبسی نژاد
تعداد مشاهده : 969 PDF
تعداد مشاهده : 1004 PDF
تعداد مشاهده : 1014 PDF

تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران

قهاری قهاری; عمواقلی طبری عمواقلی طبری; حاجی‌امیری حاجی‌امیری; ساكنین ساكنین; استوان استوان
تعداد مشاهده : 898 PDF

شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

خشكدامن خشكدامن; نیك نژاد كاظم پور نیك نژاد كاظم پور; عبادی عبادی; پدرام فر پدرام فر
تعداد مشاهده : 980 PDF

تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP

قربانی فعال قربانی فعال; فارسی فارسی; پوریان فر پوریان فر; محمودنیا میمند محمودنیا میمند; ذوالعلی ذوالعلی
تعداد مشاهده : 777 PDF

تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

ایزدی ایزدی; راشد محصل راشد محصل; زند زند; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; لكزیان لكزیان
تعداد مشاهده : 814 PDF

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

اوجی اردبیلی اوجی اردبیلی; احمد زاده احمد زاده; شریفی تهرانی شریفی تهرانی; جوان نیکخواه جوان نیکخواه
تعداد مشاهده : 949 PDF

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

حسینی حسینی; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف
تعداد مشاهده : 787 PDF