دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان

حسین زاده حسین زاده, جعفر پور جعفر پور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 15

ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

جعفرپور جعفرپور, سبك‌خیز سبك‌خیز, طبسی نژاد طبسی نژاد
بازدید: 17

اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

مواج پور مواج پور, میرحسینی میرحسینی, غنی‌پور غنی‌پور, صیداوی صیداوی
بازدید: 94

مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران

ربانی نسب ربانی نسب, اخوت اخوت, ترابی ترابی, عباسی عباسی, مظفری مظفری
بازدید: 14

بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

ولی ا... پور ولی ا... پور, راشد محصل راشد محصل, باغستانی باغستانی, لکزیان لکزیان, حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط
بازدید: 25
بازدید: 18

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

زند زند, باغستانی باغستانی, دستاران دستاران, عطری عطری, لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی, خیامی خیامی, پوربیگ پوربیگ
بازدید: 261

طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها

دانشجو دانشجو, عباسپورفرد عباسپورفرد, آق خانی آق خانی, آرین آرین
بازدید: 10

نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا

شریفی شریفی, احمد زاده احمد زاده, شریفی تهرانی شریفی تهرانی, فلاح زاده فلاح زاده
بازدید: 21
بازدید: 464

واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

سمیعی سمیعی, نیکخواه نیکخواه, زمانی زاده زمانی زاده, رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی
بازدید: 25